MUŽJACI

    Mužjaci u našoj odgaivačnici -(zamrznuto seme saljemo u sve zemlje u svetu )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
  CH IVANDER OD MIKIJA - - HD B - ED 0  ošt.11.04.2016
 OTAC;  KHEDIVE S OFF THE WALL 
 MAJKA; CH BERNEGARDEN S OH JAZZ 

              slikano 3 godine
          REZULTATI - SLIKE - RODOVNIK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KRAFT UNITED OF THE SAINTS - HD B - ED 0 - ost.28.11.2019 
     OTAC;  CH TRISTAN UNITED OF THE SAINTS 
     MAJKA; G-SUNNY MOLOSS SOUL V UNITED OF THE SAINTS

                   slikano 18 meseci 
               RESULTATI - SLIKE - PEDIGREE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   J.World Winner - KRIS M.S. OD MIKIJA - HD B - ED 0  - ost.15.04.2020
 OTAC;  CH PINK PANTHER OD MIKIJA 
 MAJKA ; J.CH GRACEFULL LITTLE LADY MOLOSS SOUL
 
                      slikano 17 meseci 
                  REZULTATI - SLIKE - RODOVNIK 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 CH MARCO TRANSYLVANIA GIANT - HD A - ED 0  ošt .25.09.2016
 OTAC ;  J.CW XOXO TRANSYLVANIA GIANT 
 MAJKA ; J.CH SULIKO TRANSYLVANIA GIANT 

                    slikano 3,5 godine 
              REZULTATI - SLIKE -RODOVNIK 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  CH PINK PANTHER OD MIKIJA - HD B - ED 0 -  ošt.25.03.2015 
 OTAC;  CH BERNEGARDEN S WAIKATO 
 MAJKA; CH BERNEGARDEN S OH JAZZ 
  
                    slikano 2 godine
            REZULTATI - SLIKE - RODOVNIK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   ATILA OD MIKIJA - HD B - ED 0 - ost.14.03.2018
 OTAC;  CH MAXIM TRANSYLVANIA GIANT 
 MAJKA ; CL.W. VENUS OD MIKIJA
 
                    slikano 2 godine 
                REZULTATI - SLIKE - RODOVNIK 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KOSTA TRANSYLVANIA GIANT -  ošt .10.04.2021
 OTAC ;  CH DATVE ARISTOTLE FOR TRANSYLVANIA 
 MAJKA ; TILLY TRANSYLVANIA GIANT 

                    slikano 4 meseca
                REZULTATI - SLIKE -RODOVNIK 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------